Zona

Zona (herpes zoster) is een aandoening van de huid. Deze huidaandoening kan zeer plots en pijnlijk optreden en is indirect besmettelijk. Zona is ook wel bekend onder de naam gordelroos.

Gordelroos

Gordelroos wordt veroorzaakt door het windpokkenvirus ook bekend als het Varicella virus, die dus ook windpokken veroorzaakt.

Deze kinderziekte die bijna alle kinderen krijgen laat een deel van de virussen achter in het lichaam.

Virussen

Deze virussen nestelen zich voornamelijk in zenuwcellen van het ruggenmerg of het gelaat. Deze zenuwcellen staan weer in verbinding met de huid. Jarenlang kan het virus zich daar ophouden zonder zona of gordelroos te veroorzaken. Soms kan het virus echter weer geactiveerd worden en zich via rugzenuwen of hersenzenuwen naar de huid begeven alwaar het zona / gordelroos veroorzaakt. Iedereen die als kind ooit windpokken (waterpokken) heeft gehad kan dus zona krijgen.

Hoewel zona op het lichaam flink pijn kan doen is het voor gezonde mensen een ongevaarlijke huidaandoening. In het gelaat kan het echter het gezichtsvermogen aantasten.

Het is daarom altijd verstandig om bij vermoeden van zona een arts te raadplegen!

huisuitslag zona

Gordelroos

Zona komt vooral voor na het vijftigste levensjaar. Zelden komt het voor bij kinderen.

Bijzonder aan zona is dat het zich altijd maar één kant van het lichaam manifesteert.

Contact | 2013