Zona

Zona (ook wel bekend als gordelroos) is een zeer vervelende huidziekte die veroorzaakt wordt door het Varicella virus.

De wetenschappelijke benaming van zona is Herpes Zoster
Dit virus is dezelfde veroorzaker van de windpokken of waterpokken.

Huidziekte

Zona is een huidziekte die lelijke plekken veroorzaakt in het gelaat en op het lichaam. Daarnaast kan het voor stevige zenuwpijnen leiden.

Op deze website leest u alle informatie over zona zoals besmettelijkheid zona, symptomen zona, behandeling zona en nog veel meer nuttige informatie. Wist u bijvoorbeeld dat het herpes zoster virus de veroorzaker is van deze ziekte? En dat de pijnen behorende bij zona zeer heftig kunnen zijn?

Gebruikte bronnen voor deze site: http://www.huidziekten.nl
http://nl.wikipedia.org - http://www.gezondheid.be
Zona

Het varicella zostervirus is de veroorzaker van zowel zona als windpokken. Het vocht in de blaasjes van iemand met zona kan windpokken veroorzaken bij iemand die dat nog nooit gehad heeft.


Belangrijk bij de behandeling van zona is dat u in een zo vroeg mogelijk stadium met medicatie begint! Neem bij het vermoeden van zona dan ook direct contact op met uw arts.

Contact | 2013